น้ำยาดันฝุ่นชนิดน้ำมัน " Vcare "

วิธีใช้

- ใช้สำหรับเก็บฝุ่นด้วยไม้ม๊อบ ให้เติมผลิตภัณฑ์ลงในขวดสเปรย์ แล้วฉีดสเปรย์ลงม๊อบสำหรับดันฝุ่น แล้วจึงดันฝุ่นไปในทิศทางเดียวดัน เมื่่อถึงจุดปลายสุด
ไม่ควรยกม๊อบ ให้ดันม๊อบหมุนกลับ 180 องศาไปบริเวณที่ยังไม่ได้ทำความสะอาด

- ใช้สำหรับเก็บฝุ่นบนพื้นผิวทั่วไป ให้เติมผลิตภัณฑ์ลงในขวดสเปรย์ แล้วฉีดสเปรย์ลงผ้าสะอาด แล้วเช็ดพื้นผิวบริเวณที่เราต้องการเก็บฝุ่นจากนั้นเช็ดด้วยผ้า
สะอาดอีกครั้ง

วิธีเก็บรักษา

- ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากมือเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน

2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนังหรือสูดดม 

3. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง ผ้าปิดจมูกและภายหลังการใช้ควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายางและล้างมือด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง

4. ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์หรือภาชนะที่ใช้แล้วลงในแม่น้ำ คูคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ

 


 ความคิดเห็น