ไม้กวาด ดอกหญ้า

ขนของไม้กวาดผลิตจากช่อดอกหญ้า เพื่อการกวาดสิ่งสกปรกตามพื้น ลักษณะช่อมัดรวมกันอย่างแน่นหนา หญ้ายากต่อการหลุดขณะใช้งาน สะดวกต่อการปัดกวาด


 ความคิดเห็น