น้ำยาล้างห้องน้ำกัดสนิม " Vcare "

 วิธีใช้ 

- ห้าม เทน้ำลงในผลิตภัณฑ์ ต้องสวมมือยาทุกครั้งขณะใช้

- ใช้สำหรับทำความสะอาดคราบสกปรก ในกรณีที่พื้นผิวสกปรกมากให้ทำความสะอาดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

- พื้นห้องน้ำ ผสมผลิตภัณฑ์ 1 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน เทราดบริเวณพื้นห้องน้ำที่ต้องการทำความสะอาดให้ทั่ว และทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที ขัดแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

- โถสุขภัณฑ์ ให้เทผลิตภัณฑ์ลงบนคราบสกปรกโดยตรง ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที ขัดแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

วิธีการเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากมือเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

ข้อแนะนำ 

ไม่ควรใช้กับโลหะหรือพื้นหินอ่อนธรรมชาติ

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน

2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนังหรือสูดดม

3. ขณะใช้ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง ผ้าปิดจมูก และภายหลังการใช้งานหรือหยิบจับต้องล้างถุงมือยาง รองเท้ายางและล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทุกครั้ง

4. ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ลงแม่น้ำ คูคลอง และแหล่งน้ำสาธารณะ

 


 ความคิดเห็น