น้ำยาเช็ดถูพื้นประจำวัน " Vcare "

ผลิตภัณฑ์ น้ำยาถูพื้นประจำวันทำความสะอาดพื้นทั่วไป สามารถทำความสะอาดพื้น พร้อมกลิ่นฟลอรัล เหมาะสำหรับพื้นผิวทั่วไป เช่น พื้นปาร์เก้ พื้นหินขัด

หินอ่อน แกรนิต กระเบื้อวโมเสด เซรามิค กระเบื้องยาง ฯลฯ

วิธีใช้ :

- ผสม ผลิตภัณฑ์ถูพื้นประจำวัน วีแคร์ กับน้ำในอัตราส่วน 1 : 60 หรือ 2 ฝาต่อน้ำ 1/2  ถังใช้ผ้าชุบหรือผ้าม๊อบแล้วบิดให้แห้งมาดๆ นำมาเช็ดถูให้ทั่วบริเวณ

หรือส่วนที่ต้องการทำความสะอาด 

วิธีเก็บรักษา :

- ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากมือเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง

คำเตือน :

1. ห้ามรับประทาน ระวังอย่าให้เข้าตา

2. สำหรับผู้ที่แพ้สารเคมีง่าย ควรสวมถุงมือยาง

3. ภาชนะบรรจุทรี่ใช้หมดแล้ว ควรทิ้งหรือทำลาย ห้ามทิ้งลงในแม่น้ำ คูคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ


 ความคิดเห็น