เนปกิ้นแผ่นใหญ่ 13 X 13 นิ้ว

กระดาษเช็ดปากแผ่นใหญ่ เนปกิ้นแผ่นใหญ่ 13x13 นิ้ว ขนาด 33 ซม.x 33 ซม. แบบ 1 ชั้น สำหรับเช็ดปากหรือห่อช้อน บรรจุ 200 แผ่น 20 ห่อ/ลัง


 ความคิดเห็น