Kimsoft Choice

Kimsoft Choice [ 31002 ]

Kimsoft Choice ขนาดเล็กกระทัดรัด ประหยัดเนื้อที่ในการจัดวาง ขนาดแผ่น: 9.60 x 18.60 cm จำนวนแผ่นต่อห่อ: 200 แผ่น บรรจุ: 60 ห่อ/ลัง


 ความคิดเห็น