fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Descriptionไม้กวาดสำหรับทำความสะอาด"> fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Keywordไม้กวาดอ่อน, ไม้กวาดแข็ง, ไม้กวาดด้ามยาว"> ไม้กวาดสำหรับทำความสะอาด fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Descriptionไม้กวาดสำหรับทำความสะอาด"/>

ไม้กวาดอ่อน/ แข็ง ด้ามยาว

ไม้กวาดอ่อน/ แข็ง ด้ามยาว

ไม้กวาดอ่อน/ แข็ง ด้ามยาว

สำหรับใช้กวาดพื้นทำความสะอาดทั่วไป มีทั้งแบบอ่อนและแบบแข็งด้ามยาว