ไม้กวาดอ่อน/ แข็ง ด้ามยาว

ไม้กวาดอ่อน/ แข็ง ด้ามยาว

ไม้กวาดอ่อน/ แข็ง ด้ามยาว

สำหรับใช้กวาดพื้นทำความสะอาดทั่วไป มีทั้งแบบอ่อนและแบบแข็งด้ามยาว